WeWay là app công nghệ tài trợ cho doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu ứng lương sớm của công nhân viên.

WeWay hợp tác với các doanh nghiệp đi tiên phong trong việc đem lại lợi ích gia tăng cho công nhân viên. WeWay sẽ ứng trước lương cho công nhân viên trong tháng và cuối tháng doanh nghiệp hoàn ứng cho WeWay.

Công nhân viên được tiếp cận với tiền lương sớm theo ngày công sẽ làm tăng gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp, tăng hiệu quả công việc và làm giảm căng thẳng và lo âu nơi công sở.

WeWay cung cấp nguồn vốn và giải pháp hoàn toàn miễn phí với doanh nghiệp

Với giải pháp của WeWay

Mobile App đơn giản dễ dùng

1Chỉ cần 30 giây đăng ký app bằng email!

2App tính sẵn tiền ứng theo bảng lương của doanh nghiệp

3Ứng tới 100% lương cho ngày công đã làm

4Tiền chuyển vào tài khoản của nhân viên trong năm phút!

  • WeWay ứng lương từ nguồn vốn của mình: Cuối tháng gửi bảng kê sang doanh nghiệp để nhận hoàn ứng từ quỹ lương.

  • Giải pháp của WeWay hoàn toàn miễn phí cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp không phải bỏ vốn.

  • Công nhân viên không phải trả lãi suất: Không giống các NH, WeWay không tiến hành cho vay. Nhân viên chỉ phải trả phí giao dịch rất nhỏ.

  • Công nhân viên được nhận tới 100% tiền lương cho ngày công đã làm đến ngày hiện tại.

  • Giải pháp dễ tích hợp: WeWay chỉ cần thông tin về tiền lương ròng, tài khoản của nhân viên và bảng chấm công.

Mobile App đơn giản dễ dùng

130 giây đăng ký bằng email!

2Tính sẵn tiền ứng theo bảng lương DN

3Ứng tới 100% lương số ngày đã làm

4Tiền chuyển trong năm phút!

Đảm bảo hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp

WeWay đem lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp

Công nhân viên được tiếp cận với tiền lương sớm theo ngày công sẽ làm tăng gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp, tăng hiệu quả công việc và làm giảm căng thẳng và lo âu nơi công sở.

-15%

Giảm số nhân viên nghỉ việc


Theo nghiên cứu của WeWay, cho nhân viên ứng lương thường xuyên, doanh nghiệp sẽ được giảm số nhân viên nghỉ việc tới 15% và tiết kiệm được rất nhiều chi phí và thời gian tuyển dụng.

+20%

Tăng giờ công làm việc


Nhân viên được ứng lương theo ngày công có cảm nhận tốt về mối liên hệ giữa việc làm và thù lao tiền lương. Do vậy sẽ khuyến khích họ làm việc hăng say hơn, theo thống kê tăng khoảng 20% giờ công.

+80

Tăng điểm là nơi làm việc tốt


Thông qua việc đem lại lợi ích gia tăng, công nhân viên sẽ tự hào khi giới thiệu và quảng bá doanh nghiệp của mình ra bên ngoài, làm tăng thương hiệu của doanh nghiệp như là một địa điểm lý tưởng để làm việc.

Luân chuyển dòng tiền

Giải pháp của WeWay có thể tích hợp dễ dàng với hệ thống tiền lương của doanh nghiệp. 

WeWay sẽ tạm ứng từ nguồn tiền của mình và cuối tháng gửi bảng kê sang doanh nghiệp để nhận hoàn ứng từ quỹ lương.  

Do WeWay hỗ trợ tài chính, doanh nghiệp không phải dùng nguồn vốn của mình để ứng lương trước cho nhân viên.

Giải pháp của WeWay hoàn toàn miễn phí với doanh nghiệp.

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Ngân hàng của doanh nghiệp

Ngân hàng
Không cùng WeWay Luân chuyển dòng tiền với
WeWay
Cuối tháng
Cuối tháng
Trong tháng

Ngân hàng của nhân viên

Ngân hàng
Nhân viên

Nhân viên

Luân chuyển dòng tiền

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp

Ngân hàng của doanh nghiệp

Ngân hàng
Không cùng WeWay Luân chuyển dòng tiền với
WeWay
Cuối tháng
Cuối tháng
Trong tháng

Ngân hàng của nhân viên

Ngân hàng
Nhân viên

Nhân viên

Giải pháp của WeWay có thể tích hợp dễ dàng với hệ thống tiền lương của doanh nghiệp. WeWay sẽ tạm ứng từ nguồn tiền của mình và cuối tháng gửi bảng kê sang doanh nghiệp để nhận hoàn ứng từ quỹ lương. 

Do WeWay hỗ trợ tài chính, doanh nghiệp không phải dùng nguồn lực của mình để ứng lương trước cho nhân viên. Giải pháp của WeWay hoàn toàn miễn phí với doanh nghiệp.

Giải pháp của WeWay đem lại giá trị cho công nhân viên

Giảm lo âu và tập trung tốt hơn vào công việc với thanh toán lương linh hoạt

50% công nhân viên cho biết đã cảm thấy ít lo lắng hơn do biết được là mình có thể nhận lương khi cần hoặc khi có nhu cầu đột suất.

Điều này đồng nghĩa với việc công nhân viên có đầu óc thảnh thơi, tập trung tốt hơn vào công việc, năng động và tăng cao hiệu suất lao động.

WeWay app cho công nhân viên xem được ngay tiền lương lũy kế

70% công nhân viên sử dụng app của WeWay truy cập app hàng tuần để xem tiền lương đã tích lũy.

Khi công nhân viên thấy được liên hệ giữa ngày công và tiền lương, họ sẽ làm việc hăng say hơn.

WeWay khuyến khích công nhân viên trích lương gửi tiết kiệm

Một trong những mục đích của WeWay là tăng sức khỏe tài chính của các bạn công nhân viên, WeWay khuyến khích mỗi người có 10 triệu đồng trong tài khoản tiết kiệm của mình.

App WeWay sẽ xây dựng chức năng cho phép công nhân viên trích lương tự động hàng tháng và chuyển vào tài khoản tiết kiệm ngân hàng của mình. WeWay sẽ đưa ra các giải thưởng để khuyến khích nhân viên làm việc này.

Học kỹ năng quản lý tiền để có sức khỏe tài chính tốt

Sức khỏe tài chính phụ thuộc vào các lựa chọn mỗi cá nhân đưa ra hàng ngày.

Chúng tôi sẽ đưa vào vận hàng các chương trình học kỹ năng, công cụ và mẹo hay để công nhân viên có thể tiếp cận dễ dàng kiến thức quản lý tài chính.

Công nhân viên thấy giải pháp của WeWay hay và hữu ích