Giới thiệu

App ứng lương công nghệ

Get paid as you earned

WeWay là app công nghệ tài chính của Công ty Cổ phần Miway. Miway đi tiên phong trong lĩnh vực tài trợ cho doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nhận lương sớm của công nhân viên.

Miway tự hào hợp tác với các doanh nghiệp có mong muốn đem lại lợi ích gia tăng cho công nhân viên. WeWay sẽ ứng trước lương cho công nhân viên và cuối tháng doanh nghiệp hoàn ứng cho WeWay.

Công nhân viên được tiếp cận với tiền lương sớm theo ngày công sẽ làm tăng gắn kết của nhân viên với doanh nghiệp, tăng hiệu quả công việc và làm giảm căng thẳng và lo âu nơi công sở.

Tìm WeWay trên Google Play và App Store

Việc làm

WeWay luôn cần nhận sự giỏi và nhiệt huyết để liên tục phát triển. Hiện WeWay cần thu hút nhân tài cho các vị trí sau.

Trưởng phòng Kinh doanh Chuyên viên Lập trình và Quản lý Hệ thống

Liên hệ

Quyết Phạm, Phụ trách Hoạt động

Công ty Cổ phần Miway

m: 0972 050 850

e: quyet.pham@miway.com